…vyhovie každej Vašej osobnosti…

…počíta aj s Vaším úsmevom…

…malá, teda šikovná…
X